Tõrva vald

Alanud on kandidaatide esitamine Tõrva valla kultuuripreemiatele!

Tõrva vallavalitsus kuulutab välja kandidaatide esitamise kultuuripreemiale.

Kultuuripreemiate eesmärk on tunnustada Tõrva vallaga seotud isikuid ning kollektiive, kes on kultuuri alal saavutanud silmapaistvaid tulemusi. 2022. aastal otsustati välja anda kaks preemiat: kultuuri peapreemia ning kultuuripreemia uuele tulijale. 

  • Kultuuri peapreemia määratakse isikule või kollektiivile, kelle töö ja saavutused aastate jooksul on kaasa aidanud kultuuriväärtuste loomisele Tõrva vallas ja on tunnustuseks ning maine kujundajaks Tõrva vallale. Kultuuri peapreemia suurus on 1000 eurot.
  • Kultuuripreemia määratakse isikule või kollektiivile, kelle uus ettevõtmine või teos on märkimisväärselt rikastanud Tõrva valla kultuurielu ja kes paistab silma loominguliste tulemustega. Kultuuripreemia suurus on 500 eurot.

Ettepanekuid võetakse vastu 15. jaanuarini 2023. 

Kirjalikud ettepanekud tuleb saata:
Tõrva Vallavalitsus, Kevade 1, Tõrva 68605 või digitaalselt allkirjastatuna torva@torva.ee
Märksõna: TÕRVA VALLA KULTUURIPREEMIA

Kirjalik ettepanek peab sisaldama andmeid esitatava isiku või kollektiivi kohta (täpne nimi, aadress/e-post, kontakttelefon), ülevaadet kultuurialasest tegevusest, argumenteeritud põhjendust ning esitaja kontaktandmeid. Samuti tuleb lisada, kas kandidaat esitatakse kultuuri peapreemiale või kultuuripreemiale. 

Kandidaate saab esitada ka Tõrva valla kodulehel SIIN

Tunnusta kultuuritegijaid! 

Tõrva valla kultuuripreemia 2022 pälvis Vello Jaska. Foto: Egon Bogdanov