Tõrva vald

Digikunst ja animatsioon

Animatsiooniringis saab õpilane ühendada enda huvi kunsti, animatsiooni ja tehniliste vahendite (kaamera, arvuti jms) vastu. Ring keskendub suures osas klassikalisele stopp-kaader animatsioonile (kaader kaadri haaval pildistatud animatsioon), mis annab võimaluse teha ise multikaid mõtte- ja käteosavuse abil.

Eesmärgiks on arendada nii loovust ja kunstilisi oskusi (meisterdamine, joonistamine jne) kui ka kaamera, arvuti ja diktofoni jt vahendite kasutamise oskust. Loomulikult arendab ring ka keskendumisvõimet ja tööle pühendumist, sest multika tegemisel on sellised oskused väga vajalikud. Ringis antakse õpilasele võimalus proovida võimalikult suurel hulgal erinevaid animatsiooni loomise võimalusi.

Tegeleme erinevate stopp-kaader animatsioonitehnikatega: lame- ja ümarnuku animatsioon, plastiliinianimatsioon, joonisfilm, legoanimatsioon, inimese ja objektide animeerimine jne. Ülevaatlikult proovime ka arvutianimatsioonide loomist. Õpe toimub läbi erinevate tehnikate katsetamise lühemate ja pikemate projektidena kas iseseisvalt või grupitööna. 

Teisipäeviti (digikunst) ja neljapäeviti (animatsioon) Tõrva Avatud Noortekeskuses kell 15.30-18.45 (üle nädala)

Juhendajad: digikunst – Johanna Mägi ja animatsioon – Meeta Eliise Veigel, meeta.veigel@gmail.com