Tõrva vald

Näitering Hingevärvid

Teatriring tegutseb alates 2017 aasta varakevadest. Noored tegelevad näitlemisega ja toovad välja ka oma etendusi. Huviringi eesmärk on parandada noorte esinemisjulgust ja eneseväljenduse oskust, toimetulekut ootamatutes situatsioonides. Lisaks isiklikule arengule saavad huviringist osavõtjad pakkuda kultuurielamust Tõrva vallarahvale ja festivalidel ka kaugemale publikule.

Kolmapäeviti Tõrva Avatud Noortekeskuses
5.-8. klass kell 17.30 
9.-12. klass kell 18.00

Juhendajad: Romet Piller, romet.piller@gmail.com ja Taavi Kärt, taavi.kart@gmail.com