Tõrva vald

Valgamaa noorkotkad ja kodutütred

Noorte Kotkaste ja Kodutütarde organisatsiooni missioon on vabatahtlikkust väärtustades pakkuda noortele parimaid eneseteostusvõimalusi isamaalise hariduse kaudu. Organisatsioonis pööratakse rõhku riigikaitsele, olulisel kohal on ka ohutuse teemad, sportlikud tegevused, matkatarkuste omandamine, samuti on tegevustesse sisse põimitud kodanikuoskusi ning ajalooteadmisi. Organisatsioon hoolitseb ka noorte juhtimis- ning organiseerimisoskuste täiendamise eest.

Oodatud on noored vanuses 7-18 aastat. Kokkusaamised toimuvad Tõrva Avatud Noortekeskuses laupäeviti kell 16.00-18.00.

  • Juhendaja:
    Margit Kolju
    mtytapnesilm@gmail.com