Tõrva vald

Riidaja Kultuurimaja

Riidaja Kultuurimaja hoone on endine Riidaja mõisa magasiait, mis 1929. aastal kohalike elanike poolt seltsimajaks ümber ehitati. Kultuurimaja kasutatakse külarahva kogunemiskohana, noortekeskuse ja eakate päevakeskusena. Kultuurialast koostööd tehakse valla teiste asutustega ning isetegevusringide sõpruskollektiividega.

Kultuurimajaga ühes hoones asub ka Riidaja noortetuba ning kultuurimajas korraldatakse nii piirkonna olulisemaid sündmuseid, populaarseid tantsuõhtuid kui ka sünnipäevi. Kultuurimajas tegutsevad rahvatantsurühmad ja käsitööring. Saali eesruumis asub köögiga kohvituba väiksemate puhkeõhtute tarbeks.

Kultuurimajast mõne sammu kaugusel on Riidaja mõis, kus tegutseb kohalik raamatukogu.

Riidaja Kultuurimaja - pilt
Tagasi