Tõrva vald

Tõrva kultuurimaja

Tõrva Kultuurimaja eelkäijaks on 1924. aastal Tõrva Tuletõrjeühingu poolt ehitatud 500 istekohaga rahvamaja. Kuna hoones toimusid mitmed põlengud, kolis kultuurielu 1997. aastal uude hoonesse Männiku tänaval.

Tõrva Kultuurimajas toimuvad nii valla- kui ka maakonnaülesed sündmused: kontserdid, teatrietendused, koolitused ja näitused.

Kultuurimajas töötavad huviringid ja stuudiod, lisaks tegutseb aktiivne pensionäride ühendus ja puuetega inimeste selts. Esimesel korrusel asub valla suurim raamatukogu – Tõrva linnaraamatukogu. Kolmandal korrusel tegutseb Tõrva Kunstistuudio. Kultuurimaja ruumides toimetavad mitmed muusika- ja tantsukollektiivid. 

Kultuurimaja II korruse saal läbis põhjaliku renoveerimise 2015. aastal.

Tõrva kultuurimaja - pilt
Tagasi